ប្លុក

  • ពេលវេលាផ្សាយ៖ ០៨-០៥-២០២០

    ស្ថិតិបង្ហាញថាទោះបីជាគ្រឿងសង្ហារឹមរបស់កុមាររបស់ប្រទេសខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមយឺតក៏ដោយទីផ្សារបានឈានដល់ 99.81 ពាន់លានក្នុងឆ្នាំ 2018 ហើយរាងកាយបច្ចុប្បន្នមានលើសពី 100 ពាន់លាន។ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី អាជីវកម្មលក់គ្រឿងសង្ហារិមរបស់កុមារមិនងាយស្រួលធ្វើដូចការរំពឹងទុកនោះទេ ហើយអ្នកលក់ក៏កាន់តែលំបាក...អាន​បន្ថែម»

  • ពេលវេលាផ្សាយ៖ ០៨-០៥-២០២០

    អ្នកខ្លះនិយាយថា ឧស្សាហកម្មគ្រឿងសង្ហារិមត្រូវបានញាំញីដោយគ្រោះមហន្តរាយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ដោយនិយាយលាដល់យុគសម័យនៃការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងជួបប្រទះនឹងជំងឺរលាកសួតថ្មី ដែលជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំង។យោង​តាម​ស្ថិតិ​ពី​សមាគម​គ្រឿង​សង្ហារិម​ចិន​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ក្នុង​ត្រីមាស​ទី​មួយ​នៃ​ការ​...អាន​បន្ថែម»